Medis Titulinis
: : NEWS : : : : LEGENDS : : : : DISCOGRAPHY : : : : PERFORMANCES : :  : : POETRY : :  : : GALLERY : :  : : GUEST BOOK : :
 

Gm Small     Ikik Small     Auka Small     Tuksant Small     Juodvarniai Small

 

APEIGOS

(muzika: 2006 gegužis; žodžiai: 2006/2007)

 

Tik žodžiai, sparnuoti, lapais pabyra į vėją,

Tik žemė kraują sugers, žemė išdžiuti spėjo,

It savo rankomis, visa kas gyva kviečia,

Keliais į juodąją dirvą, pirštai žarijas liečia...

 

Atvėrė žaizdą, sruva kraujas,

Viską degina aplinkui ir išvalo  ugnis...

Kas išpažysta savo rankomis sukūrtą,

Protu pavergtą apakins širdis...

Ar tai malda, ar tai kelionė

Iš kurios jau niekas niekada nebegryš?

Ar dovanosi savo baimę, nusilenksi prieš

Gyvybę, jei kas jos paprašys?

 

Tiesiai į dangų, krinta iš rankų,

Tik nespėja akis sužiūrėt…

Kyla it liepsnos, užkeikimai ir burtai,

Tylomis tolimos praeities…

Aidi nuaidi, pavirsta į šaltį,

Sustoja vanduo į ledą…

Tiesiai į dangų, nuo barzdos,

Paskutiniai midaus lašai…

 

Atvėrė žaizdą, sruva kraujas,

Viską degina aplinkui ir išvalo  ugnis...

Kas išpažysta savo rankomis sukūrtą,

Protu pavergtą apakins širdis...

Ar tai malda, ar tai kelionė

Iš kurios jau niekas niekada nebegryš?

Ar dovanosi savo baimę, nusilenksi prieš

Gyvybę, jei kas jos paprašys?

 

Tik toliai vingiuoti, suteka upem i prada,

Tik menuo veliai numirs, menuo ramybe rado,

Is tyro sulinio, sudrumstos akys sviecia,

Rankos lyg Jievaro sakos, visa kas gyva kviecia...

 

RITES

 (music: may 2006; lyrics: 2006/2007)

 

Winged words turn to leaves and scatter to the wind

The soil will soak in blood and harden

As if with their own hands they calls out to all that live

Kneeling on the black soil, fingers claw in hot coals…

 

The wound is gaping, blood flows freely

The fire devours and cleanses us all

He who confesses to his own creation,

His heart will blind the slaves of the mind

Is this a prayer or is it a journey

From which no man will ever return?

Will you vanquish your fear?

Will you redeem your life when you hear the call?

 

Slip out of hands, and fall up to the skies -

Unfathomable to human eye…

Rise up in flames from enchantments and spells,

Silently out from the past…

Whispers and sounds, turn into frost

All water halts – and turns to ice

Up to heaven… falls the last drop of mead

Dripping from my beard…

 

The wound is gaping, blood flows freely

The fire devours and cleanses us all

He who confesses to his own creation,

His heart will blind the slaves of the mind

Is this a prayer or is it a journey

From which no man will ever return?

Will you vanquish your fear?

Will you redeem your life when you hear the call?

 

Rivers meander into the distance – back to their source

The moon is dying once again for she has found peace

Whilst darkened eyes shine from purest wells

Hands spread like Sycamore branches embracing all life

 

VEDLYS

 (muzika: 2006 balandis; žodžiai: 2007 balandis)

 

Mane šaukia tavo šaknys, tavo verianti tyla,

Margos nugaros gyvačių raizgo nuodija mane,

Prakeikimai, laiko upės, lyg akimirka sapne,

Kai prabundi baltos rankos tiesia pirštus į tave…

Kranklio kelias pavojingas, sparną rėžiantis aukštai,

Tu suklupsi jei mirtingas, nemarus juo žengs lengvai,

Spinduliai juodi ištvinę, Velino ugnies takai,

Pakeliui į amžinybę palydės tave vilkai...

 

Vesk!

Vesk mirtingasai, laumių takais…

Vesk!

Vesk! prarastasai, norais slaptais…

Vesk!

Vesk pasmerktasai, savęs nepamesk…

Vesk!

Vesk nelemtasai, kelią atrask…

 

Pabalnoti juodakarciai, akys tryksta ugnimi,

Virs bedugniu tu prajosi jei tikesi savimi,

Gaus ragai anapus toliu, nesuskaitomu ausru,

Spek nugirsti savo varda virs beprotisku gelmiu...

Mano kelias pavojingas, netiketas ir slidus,

Tu suklupsi jei mirtingas, arba tapsi nemarus,

Isvaduoti tavo vejai, tavo laisve sirdyje,

Pakeliui i amzinybe pasiimki ir mane...

 

Vesk!

Vesk amzinasai, laumiu takais....

Vesk!

Vesk uzburtasai, norais slaptais....

Vesk !

Vesk išrinktasai, saves nepamesk…

Vesk!

Vesk prakeiktasai, kelia atrask…

 

GUIDE

 (music: april 2006; lyrics: april 2007)

 

Your grain and all-encompassing silence call to me

Gnarled snakes grip and poison me

All curses, all rivers of time are but a moment in a dream

Eyes open to see white hands clutching at you…

High in the skies a raven wings a perilous journey

Mortals will stumble, yet immortals will tread true

Traces of Velinas fire – like black rays – are reaching

Wolves will lead your way to the eternity

 

Lead the way!

Lead the way, thou mortal, cross the hex’s path…

Lead the way!

Lead the way, thou condemned, through secret desires…

Lead the way!

Lead the way, thou doomed, do not falter…

Lead the way!

Lead the way, thou cursed, find your path…

 

Saddled black steeds with blood-shot eyes await

Belief in self will grant safe passage over the abyss

Distant horns will ring from the land of innumerable dawn

Try to decipher your name above the dreadful depths…

My path is perilous, sudden and sheer,

You, o mortal, will either stumble or achieve immortality,

Thus your soul will be free, and your heart unbound

Take me with you on your way to eternity…

 

Lead the way!

Lead the way, thou eternal, forge the hex’s path…

Lead the way!

Lead the way, thou spellbound, do not falter…

Lead the way!

Lead the way, thou chosen, forge the path of gods…

Lead the way!

Lead the way, thou cursed…

 

ŠVIESA

(muzika: 2006 gegužis; žodžiai: 2006/2007)

 

Prarado savo ramybę,

iškerojusią godžiai,

Pripratę prie savo didybės,

Tusčiai ir nuobodžiai,  

Kur traukia tavo keliai?

Kas tavo spindulius audžia?

Kuo dega tavo vaikai?

Kas tavo neprietelius baudžia?

 

Tyla suspengia ir apkurtina, vilkais staug… 

Iš saujos plyšta, drąsko, degina, ir veržias lauk…

 

Paskubėk!

Kas gi žadina tave?

Kas neregimas tau ranką tiesia?

Pažiūrėk!

Kas taip degina tave?

Nesibaigiantis kelias į šviesą...

 

Mojavo ginklai visagaliai,

Ir ašmenys akmenį kirto,

Pabiro gilės į dirvą,

Kelionė į nežinią virto...

 

Sukausto plienu ir apkurtina, vilkais staug...

Iš sapno kyla, tvinsta gyslomis ir šaukia – jau....

 

Pažiūrėk!

Tai tik laiko dykuma,

Kam į nebūtį aukoji tiesą?

Pažiūrėk!

Ne akis plačiai atmerkęs,

Ir atrasi savo kelią į šviesą....

Atrasi, atrasi, savo kelią į šviesą……

 

THE LIGHT

 (music: may 2006; lyrics: 2006/2007)

 

Their peace lost

That rampantly ran riot

They were used to grandeur

Now lain tattered and wasted

Your path – to where doth it lead?

Who is the source of your light?

What keeps the fire burning within your soul?

Who will seek vengeance upon your enemies?

 

The silence is deafening, wolves howl…

All sound burns, and yearn to be free…

 

Hurry!

Who is the one trying to rouse you?

Who- unseen – is reaching for you?

Turn to see!

What is burning you?

A never-ending path leading to the light…

 

Almighty arms were waving

The blade cut into stone

Corn was scattered to the ground

A journey became obscure

 

Turn to see!

It's a desert of time

Why waste your truth in vain?

Turn to see!

Thus not with an open eye

You will find your way towards the light…

 

 

 

 

GYVYBĖS MEDIS

(muzika: 2005/2006žiema; žodžiai: 2005/2006žiema)

 

Mirtis apkabina, šaknis padabina,

Gyvačių nuodais - praeitim pavaišina,

Užgauta styga gilumon panardina,

Gyvybe užgimsta, ir mirtį graudina...

 

Pradas be vardo, gyvybę įvaldo,

Pasivys atsilikusį kelią,

Pažadins, prikels iškerojusią giliai...

 

Lašas po lašo per gyvenimą neša,

Šaknimis apsivijusį taką,

Gyvačių nuodais patikrinsi galias...

 

Gimsta į dangų, sakalo akys,

Pamato, šviesą neregimą,

Paliečia tyliai - šiurpas nupurto mane...

 

Trokšta į viršų, rankos lyg šakos,

Atsispirs, nebelies žemės kojom

Į rasą pavirs, kelias į žemę sugryš...  

 

TREE OF LIFE

(music: winter of 2005/2006; lyrics: winter of 2005/2006)

 

Death’s embrace, adorn the roots

A pact made with poison, a pact with the past,

Echoes of bowed strings sink into the depths.

A new life is born and death turns to tears…

 

An unnamed principle takes hold of life         

It will engulf what remains of the path

It shall awaken and bring life from the depths…

 

Piece by piece it consumes the path,                               

Entwined with brittle roots,                               

Poison be your essence

 

Born to the skies, in the eyes of a hawk

See the light unseen

Touch silently and chill my flesh…

 

Longing for the heights, arms spread like branches

Break loose from the earth underfoot,

Forming dew, their path will lead back to the soil…

 

SAKALO VAIKAI  

(muzika: 2002/2006; žodžiai: 2007 birželis)

 

Štai čia, pačiam vidury, lauko gale prie tako,

Šakos veja kelius kiek pasaulis mato,

Tai medis, iš kurio prasideda tavasis kelias,

Sustok, įsiklausyk, šaknys kankliais velias....

 

Sakalo vaikai, pakils į dangų juodą skrist ….

Sakalo vaikai, pakils į dangų, saulė švis ….

Sakalo vaikai,  pakils į dangų, sparnai iš rankų….

Sakalo vaikai, sakalo vaikai…..

 

Tai čia, pačiam vidury, kelio pradžioj,  prie tako,

Sapne, tai ko tu klausei, viską jis atsakė,

„Prisėsk, savo kelionę man palik“, jis sako,

Pažvelk, tik paklausyk tai bitėmis dūzgia šakos,

 

Sakalo vaikai, pakils į dangų juodą skrist ….

Sakalo vaikai, pakils į dangų, saulė švis ….

Sakalo vaikai,  pakils į dangų, sparnai iš rankų….

Sakalo vaikai, sakalo vaikai…..

 

Tai ten, kelio pradžioj, pasaulio vidury,

Sustok, jei užklydai, lauko pakrašty,

Radai, ko neieškojai, ko nesupratai,

Pažvelk pačion viršūnėn, tai sakalo vaikai...

 

 

 

 

 

 

CHILDREN OF THE HAWK

 (music: 2002/2006; lyrics: june 2007)

 

At the end of the field lies a road

As far as the eye can see, creeping branches form paths

It is here that your journey begins

Pause to hear roots grind the kankles strings

 

Children of the hawk will spread their wings beneath dark skies

Children of the hawk will take to the sky at dawn

Children of the hawk will rise to the sky, their arms transform into wings

Children of the hawk, children of the hawk

 

At the end of the field lies a road

All your questions were answered in a dream

o sit, leave me this journey, he utters,

o look, hear the bees whirl around the branches

 

Children of the hawk will spread their wings beneath dark skies

Children of the hawk will take to the sky at dawn

Children of the hawk will rise to the sky, their arms transform into wings

Children of the hawk, children of the hawk

 

It is there, at the foot of the road, in the midst of all of this,

If you find yourself there, stop at the end of the field

For you have found what you were seeking, but that you understood not,

Look up  - to the children of the hawk

 

ĄŽUOLAS

(muzika: 2006 kovas; žodžiai:2007 balandis)

 

Rangosi bedugne iš gelmių, net vėjai girdi,

Virsta tik akimirkai ji medziu osimu,

Taip gyliai nuodai gyvačių sugelia į širdį,

Gesta akyse liepsna o sielai neramu...

Driekiasi miskais savu krauju zymetas kelias,

Tolsta plieno pragaras,ir kruvina ausra,

Šiaurės vėjais verčiasi žirgai bėrieji mano,

Is gyvenimo gyvam istrukti nevalia...

 

Ąžuolu ąžuolu amžinu ąžuolu virski,

Verski mane šimtašakiu, žaizdas man užginki…

Ąžuolu ąžuolu amžinu ąžuolu virski,

Milzinu virski tvirtu, i padanges pakilki …

 

Proteviu balsais prabyla simtametes veles,

Vejais girgzda medziuose ju nemari giesme,

Kam gi tu Medeine pasirodei man pries mirti?

Kam gi mano suzalota kuna ismainei?

Saknys taip gyliai, gyliai net kankliu rauda girdi,

Rankos i sakas, it dangu remiantys peciai,

Milzinu medziu kerosiu kol pradesiu zilti,

Lauksiu kol is mano toliu vel parjos zirgai...

 

Ąžuolu ąžuolu amžinu ąžuolu virski,

Verski mane šimtašakiu, gyvybe grazinki…

Ąžuolu ąžuolu amžinu ąžuolu virski,

Ąžuolu virski tvirtu, virs pasaulio pakilki...

 

 

 

 

OAK

 (music: march 2006; lyrics: april 2007)

 

Coiled from the depths, so even the wind can hear

For just a moment it transforms to the rustling of leaves

The poison bites the heart so deep

Light drains from the eyes and the soul rests uneasy…

A path soaked in blood stretches through the wood

Steeled hell breaks and bloody day withdraws

Steed become the Nordic winds

We are not permitted to escape this world alive…

 

Transform into an oak, an ever-living oak

Transform me into a tree of a thousand limbs, save me from trauma…

Transform into an oak, an ever-living oak

Transform me into a titan, lauded up on high

 

As old as the Earth itself, the spirits speak our forebears tongue

Their immortal chants storm autumn trees

O why, Medeine, did you appear before my death?

For what did you trade my wounded body?

Down deep to hear the Kankles wail,

Hands [turn] to limbs, as the sky is burdened by stooped shoulders

Scream until my skin turns gray

Await my steed to cross seas to stand by my side.

 

Transform into an oak, an ever-living oak

Transform me into a tree of a thousand limbs, breath my life back into me…

Transform into an oak, an ever-living oak

Transform me into a titan, lauded up on high

 

GELEŽINIS VILKAS

(muzika: 2002 balandis; žodžiai: 2002.03.31)

 

Mačiau aš sapną, aš girdėjau balsus

Mane jie vedė per girias ir miškus

Tik menesiena švietė kalno šlaitais

Didžiulis vilkas kvietė plieno šarvais.

 

Ką pranašauja šie neramūs sapnai?

Sakyk, Lizdeika, ko nerimsta vilkai?

Virš Šventaragio dūmai (kyla) lyg juodi varnai,

Ką man likimas audžia, ką tu matai?

 

...Kas naktį staugia geležim vilkai

Kiekvieną akmenį sudrebina balsai,

Pilis pasidengia sidabru pilnaty,

Stovės čia miestas – amžiams Lietuvos širdy!

 

Klausyk valdove pranašystės žynių,

Gyvenimas tavasis išrinktas Dievų

Stiprybę vilko savyje atrast turi

Stovės čia Vilnius – amžiams Lietuvos širdy!

 

...Kas naktį staugia geležim vilkai

Kiekvieną akmenį sudrebina balsai,

Pilis pasidengia sidabru pilnaty,

Stovės čia miestas – amžiams Lietuvos širdy!

 

THE WOLF OF STEEL

 (music: april 2002; lyrics: 2002.03.31)

 

I saw a dream. Voices were clear

They led me though the trees in the forest

Illuminated only by moonlight

A great wolf of steel howled

What is the meaning behind these troubled dreams?

Tell me, Lizdeika, why do the wolves howl?

Raven black is the smoke over Šventaragis,

Oh what thou see – what weaves the faith for me?

 

Every night the wolves howl like iron,

Their voices crush the giant scales

In the full moon the castle glows in silver

The eternal city – the heart of Lithuania – will emerge!

 

Oh hear the oracles of the prophets, my lord!

You chose the gods,

Find the strength of a wolf inside you,

For all eternity, Vilnius will be the heart of Lithuania!

 

Every night the wolves howl like iron,

Their voices crush the giant scales

In full moon the castle glows in silver

The eternal city – the heart of Lithuania – it shall be!

 

TAI NE PABAIGA

(muzika:2003/2006; žodžiai:2006kovas)

 

Įgels, akis užmerks, ir kadanors nušvis,

Aukos midum, krauju ir šermenų  gėrybėm,

Deglais lydės, išdegins takelius pirmyn,

Į rato vidury, kur erdvės susipynė….

Tai paskutinė kelionė iš mano kūno,

Bet dar ne pabaiga…

 

Nedelsk, nebus rytoj išgarbintų vardų,

Tik toliai kruvini sau ištakas suranda,

Tau šmėkla Giltinės nusilenkia žemai,

Ilsėtis po mirties, dėja mums lemta…

Į nebūtį krenta garbus gyvybės rūbas,

Tai dar ne pabaiga….

 

Dar niekas nesugryžo iš pradžių pradžios,

Atsiveria dausų šviesoj jau viską matę,

Pritrūks tyla raudoj sugeltos išminties,

Pas mirtį mes visi tokie panašūs….

Tai paskutinė kelionė iš mano kūno,

Tai dar ne pabaiga….

 

 

THIS IS NOT THE END

(music: 2003/2006; lyrics: march 2006) 

 

Eyes sting as the close, to rise again,

The sacrifice of mead, blood and the goods of a funeral feast

The torches will signal and burn the roads

To the heart of the circle in which emptiness meets

This is the last journey from my flesh

But still this is not the end

 

Do not linger – no names will rest here after today

Distant bloody unforgettable memories remain

The shadow of the reaper engulfs

But we will not rest yet

A blessed cloth of essence falls into the void

Yet this is not the end

 

No one returned from the beginning

Those who beheld as it all unfolded in the heavenly light

Silence will pass, the wisdom ripened in tears

We are all as one when are all embraced by death

This is the final journey for my body

But still this is not the end…

 

: : BACK : :